Oferujemy najlepsze rozwiązania biznesowe

Podstawowe usługi

  • Opracowanie architektury rozwiązania
  • Napisanie projektu wdrożenia
  • Opracowanie wymagań pod zapytanie ofertowe
  • Przeprowadzenie wdrożenia

TETA CONSTELLATION

  • Wdrożenie modułów Personel.net, HRM
  • Pełne wdrożenie modułów Finansowych systemu TETA CONSTELLATION
  • Przygotowanie rozdzielników Płac dla modułów Finansowych wraz z uruchomieniem Księgi Głównej

Doradztwo i Konsulting

  • Opracowanie procesów finansowych
  • Opracowanie procesów zarządzania personelem dopasowanych dla Firm
  • Opisanie zasad wraz z opracowaniem koniecznych procedur

Oprogramowanie PLM

Oprogramowanie klasy PLM TEAMCENTER Firmy Siemens Industry Software to nowoczesny system informatyczny do zarządzania cyklem życia produktu.

Zapraszamy do kontaktu

Podstawowe usługi

  Przeprowadzenie wyboru nowego systemu informatycznego, bo stary nie spełnia oczekiwać lub jest już bardzo przestarzały wymaga dobrej znajomości procesów biznesowych Firmy oraz dobrego rozeznania rynku systemów informatycznych. Firmy już wiedzą, że specjalistyczna wiedza której często nie ma w Firmach jest potrzebna żeby prawidłowo wybrać najwłaściwszy dla niej system. Korzystanie w tym zakresie z wiedzy specjalistycznych Firm doradczych często przyspiesza proces wyboru systemu informatycznego oraz dopasowuje rozwiązanie wybierając właściwy produkt.

  Dla skutecznego przeprowadzenia procesu wdrożenia należy opracować spójną i czytelną architekturę rozwiązania, zgodnie z którą proces wdrożenia przebiegnie sprawniej. Po przeprowadzeniu wdrożenia system informatycznego Teta Constellation przeprowadzimy szkolenie personelu z zakresu Finansów i HR oraz udzielimy wsparcia bezpośrednio przy stanowisku pracy.

Oprogramowanie TETA CONSTELLATION Firmy UNIT4TETA

  We współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te Firmy które inwestują w innowacyjność oraz wspierają badania i wdrożenia nowoczesnych technologii. Polskie przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych wyzwań należą rosnące wymagania i zmienność oczekiwań klientów zainteresowanych coraz bogatszym wyborem kierowanych do nich produktów. Konieczność nieustannego wdrażania nowości, służących spełnianiu potrzeb klientów oraz podnoszeniu konkurencyjności oferty wymaga szybkiego wprowadzania zmian we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

  Nowoczesne systemy informatyczne , skutecznie wdrożone wspomagają prawidłowe działanie procesów biznesowych dostarczając szybki dostęp do danych. Bez nowoczesnych systemów ERP nie można w XXI wieku mówić o rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Istnienie bazy wiedzy o produktach, procesach i danych finansowych to nieodzowna wiedza potrzebna każdej Firmie i wiedza bez której nie istnieje żadna nowoczesna Firma. Nowoczesnym systemem ERP są wszystkie moduły TETY CONSTELLATION.

Doradztwo i Konsulting

  Opracowanie procedur postępowania oraz procesów biznesowych porządkuje w jak najlepszy sposób pogrupowanie zasobów i działań w Firmach. Wymaga to zdefiniowania mapy procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz wdrożenia złożonego systemu wspierającego pracę różnych, często bardzo oddalonych od siebie funkcjonalnie jednostek organizacyjnych.

  Procesem biznesowym można nazwać spójny zespół realizowanych działań ukierunkowanych na realizację oczekiwań klienta. Stanem wejściowym procesu może być materiał czy informacja, przekształcana w jego wyniku w usługę lub informację. Zasobami niezbędnymi do realizacji procesu będą m. in. wyposażenie, metody, wiedza, umiejętności, personel oraz jego kwalifikacje. Będący na wyjściu procesu biznesowego produkt musi dać się opisać, być mierzalny i jednoznaczny.

Oprogramowanie klasy PLM

  Rozwiązanie Teamcenter łączy pracowników w całym cyklu życia produktu za pośrednictwem jednego źródła danych i wiedzy na temat produktów oraz procesów. Oferta dotycząca systemu Teamcenter obejmuje kompleksowe rozwiązania PLM oraz zapewnia elastyczność wyboru zgodnie z potrzebami każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Aplikacja Teamcenter PLM umożliwia szybkie podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w zaplanowanym miejscu i czasie. Dzięki uczestnictwu w procesach można sprawdzać powiązane z nimi dokumenty, rysunki 2D oraz modele 3D bezpośrednio na urządzeniach przenośnych.

  Oprogramowanie Teamcenter to jedno uporządkowane źródło informacji na temat produktów i procesów, które pozwala użytkownikom pobierać wykazy materiałów (BOM) oraz zapewnia dostęp do funkcji PLM także dla partnerów biznesowych i dostawców, co pozwala zwiększyć ogólną efektywność. Zaawansowane funkcjonalności do zarządzania treścią i dokumentami pozwalają na pracę w uporządkowanym modelu tworzenia oraz publikowania treści w ramach środowiska PLM.