Oferujemy najlepsze rozwiązania biznesowe

2+1 BIZNES partnerem Unit4 Teta

  Według ostatniego raportu firmy badawczej IDC, TETA pozostaje w pierwszej piątce dostawców systemów do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce. Jednak jej pozycja w rankingach może się jeszcze podnieść, biorąc pod uwagę aktualne perspektywy rozwoju spółki i jej plany inwestycyjne. W 2010 roku TETA dołączyła do holenderskiej grupy kapitałowej UNIT4.

  Firma 2+1 BIZNES należy do sieci Firm Partnerskich Firmy UNIT4 TETA. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej nasza Firma świadczy usługi dystrybucyjno-wdrożeniowe systemu TETA CONSTELLATION oraz HRM. Specjalizujemy się we wdrożeniu wszystkich modułów finansowych oraz modułów dla „twardego” i „miękkiego” HR. W niedługim czasie w systemie TC zostaną uruchomione moduły projektowe i ich wdrożenie będzie także w zakresie naszych usług.

TETA CONSTELLATION

 Pakiet ERP TETA Constellation to zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności. Gwarantuje on usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie systemu ERP TETA Constellation w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe.

 Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy. Zastosowanie TETA Constellation w organizacji to między innymi:

  • Zwiększenie produktywności - szybka i wydajna praca dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika
  • Przystosowanie do modelu działania przedsiębiorstwa – elastyczna i otwarta technologia umożliwia dokonywanie modyfikacji i dostosowań w miarę rozwoju firmy
  • Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji poprzez bezpośredni dostęp o strategicznych informacji o każdy aspekcie organizacji
  • Kontrola kosztów, osiągana poprzez lepszą komunikację z dostawcami oraz większą wydajność wszystkich operacji
  • Wzrost przychodów dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, co z kolei wspomaga procesy określania nowych szans sprzedaży i szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnia wysoki poziom wsparcia i obsługi Klientów
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu i ochrony informacji dzięki zaawansowanym mechanizmom nadawania uprawnień


 

  System ERP TETA Constellation obejmuje swą funkcjonalnością dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, majątku trwałego, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu. Osobne moduły wspomagają także obsługę ofert przetargowych, kontrolę jakości wyrobów i usług oraz handel elektroniczny.

  Pakiet obsługuje instytucje, firmy handlowe, usługowe a także przedsiębiorstwa produkcyjne o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, a także produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie). Spełnia specyficzne wymagania różnych branż, a specjalne wersje przystosowane są do obsługi sprzedaży detalicznej i mobilnej. System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach, które mają jedną siedzibę, jak i w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

  System ERP TETA Constellation jest zespołem modułów i aplikacji obsługujących kompleksowo wszystkie procesy zachodzące w organizacji. Należy podkreślić, że wszystkie komponenty są ze sobą ściśle zintegrowane, jak również otwarte na współpracę z oprogramowaniem innych dostawców.

Budowa pakietu ERP TETA Constellation umożliwia skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji systemu optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ ONLINE. KLIKNIJ TUTAJ.